Audyt – przywilej dla firmy, konieczność czy może przymus?
Ostateczna wartość firmy uzależniona jest od wielu czynników i zmienia się w czasie. To, jak dużo warta jest jakaś firma jest ogromnie ważne przy jej likwidowaniu, próbie sprzedaży albo w chwili zmiany jej organizacyjno-prawnej formy. Każda taka okoliczność potrzebuje wykonania wyceny z innych powodów, jednak zawsze musi to być realna wartość wszystkiego co dotyczy danej jednostki. Sprzedaż i likwidacja to okoliczności, jakie kojarzą się raczej z niechcianymi zdarzeniami. Przekształcenie jednej formy prawnej w drugą także będzie wymagać określenia wartości składników wchodzących na majątek. We wszystkich opisanych przypadkach niezbędna staje się kompleksowa wycena przedsiębiorstwa, która wskaże jednoznacznie wartość bieżącą firmy dla konkretnych celów. Dużo elementów składowych można szybko i precyzyjnie ustalić opierając się o rynkowe ceny odpowiedników. Inne wymagają przeliczenia wartości uwzględniające spadek wartości na skutek zużycia lub – wręcz przeciwnie, powiększenie wartości, na przykład po rozbudowie czy wykonanej modernizacji. Ale w zakres firmowego majątku również wchodzi dużo elementów sprawiających trudność przy wycenie. Szczególnie to dotyczy wartości niematerialnych i prawnych, jakie często stanowią dużą część majątku przedsiębiorstwa. Przeważnie się tu spotyka prawa autorskie, licencje, znaki towarowe czy wzory zdobnicze. Tutaj kwestia wyceny nie jest już tak oczywista. Żeby trafnie oszacować składniki niematerialne majątku, będzie wtedy potrzebna odpowiednia wycena firm prowadzona przez wyspecjalizowanych audytorów.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.